D’ON VENIM?

La Plataforma d’Educació Social La Mina és una entitat que treballa en el camp de l’educació dels infants i joves de La Mina gairebé des dels inicis del barri. Al llarg de la seva dilatada història ha rebut diversos noms, entre els quals destaca el de Grupo Unión, i ha desenvolupat diferents projectes segons les necessitats educatives de cada moment.

QUI SOM?

Som una comunitat educativa formada per un equip d’educadors i educadores, -professionals de l’educació, voluntaris i voluntàries, i estudiants en pràctiques- nois i noies i les seves famílies, i tothom que participa i col·labora en els projectes de la PES La Mina. Els educadors i educadores ens comprometem amb el barri i la seva gent i, amb la nostra implicació, intentem aportar elements positius a la vida dels infants i joves, a la de les seves famílies i a la de totes les persones que formen part de la nostra Entitat. La consistència educativa de la PES La Mina prové d’uns criteris educatius compartits, la continuïtat en les línies de fons, el treball programat i realitzat en equip, la implicació en el barri per la seva transformació social i l’opció de treballar en xarxa amb les altres realitats del territori.QUÈ PRETENEM?

La finalitat prioritària de la PES La Mina és contribuir a la formació integral de la infància i de la joventut i fer costat a les famílies en aquesta tasca, actuant amb els criteris propis del sistema educatiu dels salesians i prioritzant els infants i joves que estan en situació de risc social. Es tracta, en definitiva, de donar resposta a les necessitats d’aquests nois i noies, fomentant les seves capacitats, especialment les que incideixen més en el seu desenvolupament personal: autoestima, afectivitat, èxit escolar, hàbits socials, sentit de la vida...QUÈ FEM?

Actualment la PES La Mina duu a terme aquests serveis i projectes:

ON SOM?

PES La Mina
Carrer Mar s/n (davant de l’Escola Mediterrània)
O8930 Sant Adrià de Besòs
Apartat de correus 508
Tel. 933 811 578 / 690 355 824
c. e.: pes.santadria@salesians.cat
http://peslamina.salesianssantjordi.org

Tornar a dalt