AULA D’ESTUDI

Des de l’any 1996 l’Aula d’Estudi ofereix un espai on poder estudiar i fer els deures als nois i noies de 8 a 16 anys que participen amb normalitat en el ritme escolar, però necessiten un suport educatiu complementari.

Es pretén ajudar a prevenir i superar situacions de fracàs escolar, potenciar les qualitats d’aquests nois i noies i oferir un espai de relació positiva entre ells.

Un objectiu de fons de l’Aula d’Estudi és habilitar aquests nois i noies perquè un dia puguin ser ells mateixos dinamitzadors de la vida de la nostra Plataforma i del barri.

Cada curs l’oferta s’adapta a les necessitats i característiques del grup, tant pel que fa a les activitats de suport escolar com a les de lleure i associacionisme.

Per fer eficaç aquesta oferta es compta amb l’acompanyament dels educadors i educadores, es treballa de forma coordinada amb les escoles i les famílies dels participants i s’aprofiten les dinàmiques educatives generals de la PES La Mina.

L’activitat es porta a terme a les tardes, de dilluns a divendres. Hi ha un espai ampli de deures i estudi, i una estona de jocs, tallers i altres dinàmiques educatives i lúdiques. Per adaptar-se millor a les peculiaritats de cada franja d’edat, els nois estan dividits en dues seccions: els que fan Primària i els que estudien l’ESO.

Tornar a dalt