CENTRE OBERT

El Centre Obert és un servei socioeducatiu d’atenció a infants i adolescents on es realitza una tasca preventiva i educativa des de la vessant de l’educació social, amb l’objectiu de possibilitar processos de creixement personal, de socialització i de progressiu protagonisme dels infants i adolescents.

Des del 1975 el Centre Obert obre les seves portes cada tarda de dilluns a divendres de 17h a 20h.

Els infants i adolescents estan agrupats en tres seccions: Petits (6-8 anys), Mitjans (9-11 anys) i Grans (12-16 anys). En cadascuna d’aquestes seccions hi ha un equip educatiu format per un educador i una educadora i un nombre variable de voluntaris i practicants.

Com a elements educatius val la pena destacar: els diversos programes educatius, els projectes educatius individualitzats, les tutories, el treball amb les famílies i la relació pedagògica amb els altres agents que intervenen en els processos educatius dels infants i adolescents, per dur a terme un treball educatiu integral i eficaç.

Es participa activament en l’organització de les diverses activitats educatives i de lleure que es promouen al barri conjuntament amb altres entitats del territori.


LLEGEIX LES ULTIMES ENTRADES

Tornar a dalt