PUNT ÒMNIA

El Punt Òmnia és un espai d’accés a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), que, des de l’any 1999, ajuda a superar la fractura digital i avançar en l’ús de les possibilitats que ofereixen el món de la informàtica i la telemàtica. D’aquesta manera es pretén eixamplar l’autonomia de les persones, fomentar la participació ciutadana i afavorir la integració social.

Tots els Punts Òmnia centren el seu treball en tres línies: l’ús comunitari, la inserció sòcio-laboral i la formació. En funció d’aquests tres camps prioritaris, el nostre Punt Òmnia fa diversos tipus d’ofertes:

Els cursos: a través d’ells els usuaris reben els coneixements i fan les pràctiques necessàries per a la seva alfabetització digital. Són de diversos tipus: ús de la informàtica, navegació per internet, coneixement de les eines informàtiques més comunes

Les activitats d’entitats i serveis de l’entorn: en aquests espais realitzen en el Punt Òmnia accions concretes relacionades amb l’ús de les TIC, com a recolzament de la seva tasca.

Els espais oberts: en ells els usuaris tenen la possibilitat d’utilitzar l’equipament per al seu ús personal no dirigit: consultes al correu electrònic, navegació per internet, cerca de feina, creació i impressió de documents, resolució de dubtes...

El Punt Òmnia és i vol seguir essent un lloc de referència en el seu entorn en tot el que fa referència a les TIC aplicades a l’àmbit de l’educació social.

Tornar a dalt