SOSIMBÓ, SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’any 2014 es posa en marxa aquest servei que té com a objectiu fer processos d’acompanyament a famílies amb fills i oferir oportunitats a d’altres famílies del territori, facilitant diferents espais que donin respostes a les demandes que facin i a les iniciatives que tinguin.

En aquest servei s’ofereixen:

- El Servei d’Atenció a les Famílies, un espai quinzenal de trobada entre una persona de referència de l’equip educatiu i la família corresponent on es consensuaran compromisos, entre les famílies i la persona de referència de l’equip educatiu, partint de la realitat de les mateixes i on es duran a terme projeccions específiques, que es puguin valorar en un període de temps concret.

- El Grup de Dones de PES La Mina, que es reuneix setmanalment.

- Altres espais formatius, com ara tallers de parentalitat positiva, cafès-tertúlia...

- Activitats lúdiques per a facilitar la relació entre les famílies i l’equip educatiu de l’entitat, com ara tallers, sortides... segons interessos.

- Oferta d’acompanyament psicològic i d’integració familiar a les famílies, quan es vegi adient

Per a l’eficàcia d’aquest servei és imprescindible un bon i extens treball en xarxa amb les altres entitats i organismes que treballen amb les famílies en el territori.

Tornar a dalt