UEC L’EINA

Es tracta d’una Unitat d’Escolarització Compartida que, des de l’any 1998, atén a adolescents dels últims cursos de la ESO amb necessitats educatives derivades de la falta d’adaptació al medi escolar ordinari

L’objectiu de la UEC és garantir a aquests adolescents les màximes oportunitats educatives en el si del sistema educatiu, amb unes ràtios educador/alumne adequades, una adaptació modificació curricular que doni resposta a les seves necessitats educatives i una especial atenció el seguiment tutorial.

El treball a la UEC es concreta en aquests tipus d’activitats que es desenvolupen en horari de matí i algunes tardes:

- Les referents a les matèries troncals de la ESO, especialment a les assignatures instrumentals

- Els tallers pre-laborals que els ajuden a descobrir noves possibilitats i els orienten respecte al seu futur professional

- Els projectes més globalitzadors que sovint es realitzen en un treball de camp en realitats allunyades del seu entorn habitual.

Sempre que es pot, els alumnes cursen algunes assignatures en els centres escolars docents on segueixen matriculats. Al final de la seva escolarització, tant si han graduat com si no, se’ls acompanya en la recerca de continuïtat formativa o laboral de lloc de treball.

Tornar a dalt